Brasilian lastenkotiprojekti

Parempi tulevaisuus Aguas Lindasin lapsille

Seurakunnallamme on projekti, jonka kautta autamme vähävaraisia ja tukea tarvitsevia lapsia ja lapsiperheitä Aguas Lindasin alueella Brasiliassa. Aguas Lindasin kaupunki sijaitsee Brasilian pääkaupungin laitamilla. Hankimme sieltä joitakin vuosia sitten tontin, kevät-kesällä 2014 viereisen tontin rakennuksen osaa remontoitiin lahjoitusvaroilla käyttökuntoon, ja heinäkuussa 2014 reilun 30 hengen tiimi kävi paikan päällä rakentamassa pihan leikkikenttää, auttamassa perheitä, palvelemassa aluetta muun muassa roskia keräämällä ja jakamassa evankeliumia.

Toiminta alkaa aluksi ilmaisena päivähoitopaikkana vähävaraisille perheille yhteistyössä kaupungin viranomaisten kanssa. Arvioiden mukaan kuitenkin monet näistä lapsista tarvitsevat pysyvän
sijoituspaikan, jotta he saisivat oikeanlaista tukea kasvussaan. Ilmaisen päivähoitotoiminnan lisäksi haemme parhaillaan toimintalupia kokopäiväisen lastenkodin avaamiseksi lähitulevaisuudessa.

Lastenkodin tiloja käytetään myös alueen perheiden tukemiseen muilla tavoin, esimerkiksi järjestämällä tiloissa tapahtumia, jossa evankeliumin lisäksi jaetaan vaatteita ja ruokaa. Tavoitteena on jatkossa tarjota erilaisia tukitoimia perheiden hyvinvoinnin lisäämiseksi, esimerkiksi kädentaitojen opetusta ja kursseja vanhemmuuteen liittyen. Tarkoituksenamme on tuoda tietotaitoa Suomesta niin, että paikalliset voivat tehdä työtään yhä paremmin ja mahdollisesti myös viedä tätä ymmärrystä eteenpäin toisten lastenkotien hyödyksi työntekijöitä kouluttamalla.

Projektin kautta halutaan taata, että lapset saisivat turvallisen kodin, jossa heidän perustarpeensa täytetään ja he saisivat kokemuksen siitä, että he ovat rakastettuja. Tukitoimien kautta nämä heitteillä olleet tai hyvin vähäisellä hoidolla kasvaneet lapset saavat mahdollisuuden koulutukseen ja parempaan  elämään. Liian monen lapsen kohdalla köyhyyden kierre jatkuu ja rikollisuus vie elämän vaikeille raiteille. Oikeanlainen, mahdollisimman varhain annettu tuki mahdollistaa elämälle paremman suunnan. Autamme myös alueen lapsiperheitä, jotka tarvitsevat tukea tasapainoisen elämän takaamiseksi.


Voit osallistua projektiin lahjoittamalla lastenkotivarantoon:
Lastenkotivaranto
FI24 5720 1020 3587 31


Viite: 7825
Harvest Church Finland
Keräyslupa RA/2020/782
Myönnetty 25.6.2020
Varojen käyttötarkoitus:
Rahankeräysluvassa tarkemmin määriteltyihin kohteisiin
Kuvagalleria