Näky

Sadonkorjuuseurakunta on tunnustuskuntiin kuulumaton kristillinen seurakunta,
joka toimii yhteistyössä monien kristillisten seurakuntien ja järjestöjen kanssa Suomessa ja ulkomailla.

Sadonkorjuuseurakunta on syntynyt Jumalalta saadusta näystä perustaa Kaakkois-Suomeen rakastava, armollinen ja innostava seurakunta – koti, jossa jokainen voi kokea elävän Jumalan läsnäoloa, jossa Raamattua opetetaan tämän päivän ihmiselle tämän päivän kielellä, ja jossa kukin voi tuntea olevansa tärkeä. Eri paikkakunnilla kodeissa kokoontuvissa soluryhmissä jokaisella on mahdollisuus löytää rohkaisun ilmapiirissä paikkansa Jumalan suunnitelmassa, varustautua ja toteuttaa sitä tehtävää, jonka Jumala on kirjaillut kunkin sydämeen. Seurakunta kokee tärkeäksi lähimmäistä varten elämisen: toimimme naapurin ja ympäröivän yhteiskunnan parhaaksi. Toiminta on suunnattu kaikenikäisille.
Pastorit


Minna ja Jurie Schoeman tapasivat toisensa Lontoossa Hillsong-seurakunnassa 2006. Minna on maatilan tyttö Kiikoisista, Länsi-Suomesta. Jurie on kotoisin Etelä-Afrikasta. Peruskoulun jälkeen hän palveli Missionuorissa (YWAM) Muizenbergissä, Etelä-Afrikassa seitsemän vuotta, josta suurimman osan ajasta johtotiimissä. Sadonkorjuuseurakuntaan he liittyivät vuonna 2009 muutettuaan Kouvolaan opiskelujen vuoksi. Jumala selkeästi vahvisti, että heidän paikkansa on nyt palvella tässä seurakunnassa. Maaliskuun alussa 2015 Minnasta ja Juriestä tuli Sadonkorjuuseurakunnan (Taavetti) pastorit, kun Brandaot kutsuttiin perustamaan uutta seurakuntaa pääkaupunkiseudulle. Minnan ja Jurien sydämet palavat tuoda Taivaan todellisuutta maan päälle ja varustaa ihmisiä nousemaan Jumalan tarkoittamiin kutsuihinsa. Heillä on neljä pientä lasta.   

Perustajapastorit

Roberto ja Annamari Brandao tulivat Suomeen Jumalan kutsusta perustamaan seurakuntaa vuonna 2006. Varsinainen toiminta alkoi vuonna 2007, ja virallisia avajaisia juhlittiin vuonna 2010.

Alunperin Brasiliasta kotoisin oleva Roberto tapasi Annamarin Lontoossa raamattukoulussa, jossa he molemmat olivat 2,5 vuotta pastorikoulutuksessa, minkä lisäksi he ovat palvelleet useita vuosia solunjohtajina ja ylistyksessä, Roberto aiemmin toisaalla myös seurakunnan johtotiimissä. Lähetystyöhön lähtö oli heille molemmille varmaa, ja Jumala vahvisti selkeästi, että lähtö tuli nimenomaan Luumäelle Kaakkois-Suomeen, seurakunnan perustustyöhön. Brandaoilla on kolme lasta.

Brandaot muuttivat keväällä 2015 Vantaalle perustamaan uutta Harvest Church Finland -paikallisseurakuntaa, jonka avajaisia juhlittiin 27.9.2015 Vaaralan kappelissa, ja he jatkavat samalla Schoemanien kanssa Kaakkois-Suomen työn johdossa.

Näin uskomme

Uskomme Raamatun olevan Jumalan Sana. Se on virheetön, erehtymätön ja sovellettavissa meidän jokapäiväiseen elämäämme.

Uskomme yhteen ikuiseen Jumalaan, joka on kaiken Luoja. Hän on olemassa kolmena Persoonana: Isä Jumalana, Poika Jumalana ja Pyhä Henki Jumalana. Hän on täysin rakastava ja kokonaan pyhä.

Uskomme synnin erottaneen meidät Jumalasta ja Hänen suunnitelmastaan elämällemme.

Uskomme Herran Jeesuksen Kristuksen olevan täysin Jumalana ja täysin ihmisenä ainoa, joka voi tuoda sovituksen meidän ja Jumalan välille. Hän eli synnittömän ja esimerkillisen elämän, kuoli ristillä meidän puolestamme ja nousi kuolleista todistaakseen voittonsa ja antaakseen meille voiman elämään.

Uskomme, että kokeaksemme anteeksiantamuksen ja ’uuden syntymän’ meidän tulee tehdä parannusta synneistämme, uskoa Herraan Jeesukseen Kristukseen ja sen seurauksena suostua Hänen tahtoonsa elämässämme.

Uskomme, että elääksemme Jumalan meille tarkoittamaa pyhää ja hedelmällistä elämää meidän tarvitsee käydä upotuskasteella ja täyttyä Pyhän Hengen voimalla. Pyhä Henki auttaa meitä käyttämään hengellisiä lahjoja kuten kielillä puhumisen lahjaa.

Uskomme Kristuksen seurakuntaansa asettamiin palveluvirkoihin, joita ovat apostolit, profeetat, evankelistat, pastorit ja opettajat, ja Pyhän Hengen lahjojen toimintaan ajassamme Uuden Testamentin antaman mallin mukaan.

Uskomme Kristuksen seurakunnan voimaan ja merkitykseen ja siihen, että uskovien on tärkeää säännöllisesti kokoontua yhteen kokeakseen perheyhteyttä, rukoillakseen yhdessä ja ’murtaakseen leipää’ toinen toistensa kanssa.

Uskomme Jumalan varustavan kutakin meistä niin, että voimme menestyksekkäästi toteuttaa Hänen meille antamaa suunnitelmaa, johon sisältyy Jumalan ylistäminen, oman palvelutehtävämme toteuttaminen seurakunnassa ja ympäröivän yhteiskunnan palveleminen.

Uskomme Jumalan haluavan parantaa ja muuttaa meitä, jotta voimme elää tervettä ja siunattua elämää ja auttaa toisia ihmisiä.

Uskomme, että jokainen ihminen viettää ikuisuuden joko taivaassa tai helvetissä, minkä määrittää se, uskommeko Jeesuksen Kristukseen.

Uskomme Herran Jeesuksen Kristuksen palaavan takaisin lupauksensa mukaisesti.

APOSTOLINEN USKONTUNNUSTUS

Uskomme Jumalaan, Isään, Kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan Luojaan; ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan Poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, Kaikkivaltiaan, oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja Pyhään Henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksiantamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.